AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE KUŘIM
Mgr. BOHÁČOVÁ RENATA
+420 732 78 21 07

Nabízené služby

Vzdělání a praxe

Jsem Renata Boháčová, registrovaná klinická psycholožka, a v této oblasti působím od r. 2000. Po ukončení studia psychologie na FF UP jsem nastoupila do Psychosociálního centra v Přerově jako ambulantní psycholožka (2000-2017). V r. 2015 jsem přijala místo klinické psycholožky a psychoterapeutky v Úrazové nemocnice v Brně, kde působím na částečný úvazek dosud. Tam zajišťuji zejména konziliární psychologickou péči pro hospitalizované pacienty.

Od r. 2016 pracuji ve své soukromé praxi na poliklinice v Kuřimi.

Zaměřuji se hlavně na práci s dospělými lidmi v oblasti psychoterapie a psychodiagnostiky.

Atestaci v oboru klinická psychologie jsem absolvovala v r. 2003.

Psychoterapeutické zaměření mám v psychodynamickém směru, ale velmi blízký je mi i integrující přístup. Funkční specializaci v psychoterapii jsem obhájila v r. 2007

Psychologická péče

Mé doporučení: "Nezůstávejte sami se svým trápením."

K psychoterapii člověk většinou sáhne v nepříznivých životních situacích. Mou snahou je pomoci nalézt cestu, jak si poradit.

Ve své praxi se nejčastěji setkávám s lidmi, kteří mají problémy ve vztazích s blízkými, trpí úzkostnými a depresivními potížemi. Zátěžové mohou být také pocity osamění, ztráty nejbližších lidí, tělesné potíže a nemoci, konflikty v zaměstnání apod.

V těchto situacích je přínosné udělat si na sebe čas a ve společném rozhovoru prohlubovat poznání sama sebe. Porozumění pak dává možnost snáze se v situaci orientovat a svobodněji volit způsoby řešení.

Neméně důležitý je vyvážený životní styl, přiměřený odpočinek . V rámci naší spolupráce je možné zaměřit se i na nácvik relaxačních technik.

Velmi důležité bývá i dlouhodobé psychoterapeutické provázení či vedení pro klienty s těžkými psychickými potížemi jako jsou např. opakující se deprese, schizofrenní onemocnění, syndromy různých forem demence. Spolupracuji také s rodinnými příslušníky klienta, pokud je tomu přístupný.

Psychodiagnostika napomáhá posoudit projevy a porozumět příčinám psychických potíží. Zpravidla bývá doporučena ošetřujícím lékařem (praktickým lékařem, psychiatrem či jiným specialistou). Některé instituce a úřady ji vyžadují při posuzování zdravotního stavu (OSSZ, apod.)

Délka psychologické vyšetření se liší dle jeho účelu. Obvykle se setkáme alespoň 2x.

Kontakt

Mgr. Renata Boháčová

Telefon: +420 732 78 21 07

e-mail: renata.bohacova@centrum.cz

Poliklinika Kuřim 4. patro

Blanenská 982, Kuřim

Ordinační hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00 hod

Úterý - 

Středa 8:00 - 14:00 hod

Čtvrtek 8:00 - 16:00 hod

Pátek 8:00 - 15:00 hod

Ceník psychologických služeb

Pojištěnci VZP (111), ZP MV ČR (211), OZP (207), ČPZP (205), Revírní bratrské pokladny (213) a pojišťovny Škoda (209) mají služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění.